Chính Sách Bao Giá


Chính Sách Bao Giá


BizSofa cam kết giá sản phẩm chúng tôi niêm yết là cân đối hợp lý với chất lượng sản phẩm. Chúng tôi thực hiện chính sách bao giá nhằm đảm bảo sản phẩm bạn mua được sẽ có giá tốt nhất tại BizSofa: “Khách hàng mua sản phẩm trong vòng 07 ngày trước thời gian diễn ra khuyến mãi, BizSofa sẽ hoàn lại tiền chênh lệch, chỉ lấy số tiền bằng giá của sản phẩm trong chương trình khuyến mãi”.


Để được hoàn tiền, Quý khách cần mang đến cửa hàng hóa đơn mua hàng tại BizSofa thỏa mãn điều kiện:

  1. Hóa đơn tài chính do BizSofa phát hành phải là hóa đơn tài chính bản gốc theo quy định của pháp luật, còn nguyên vẹn và không bị tẩy xóa, sửa chữa.
  2. Giá sản phẩm ghi trên hóa đơn phải cao hơn giá sản phẩm trong chương trình khuyến mãi.
  3. Ngày xuất hóa đơn phải trong vòng 07 ngày trước ngày diễn ra khuyến mãi của BizSofa.

(Ví dụ: Ngày bắt đầu diễn ra khuyến mãi là ngày 10/03/2019 thì ngày trên hóa đơn phải trong khoảng ngày 03/03/2019 đến 09/03/2019).


Áp dụng kể cả trường hợp Quý khách đã mua sản phẩm trong đợt khuyến mãi nhưng sau đó BizSofa tung ra chương trình khuyến mãi khác giá tốt hơn.


Ví dụ: Ngày 05/03/2019 Quý khách mua sofa giường MLF-291 với giá 5.500.000đ, ngày 10/03/2019 BizSofa có chương trình khuyến mãi sofa giường MLF-291 còn 2.490.000đ. Khi đem hóa đơn đến của hàng, Quý khách được BizSofa hoàn lại 3.010.000đ tiền chênh lệch.